U bevindt zich op: Home Nieuws overzicht Nieuwsberichten 06 Aandacht voor de aanpak problematische schulden.

Aandacht voor de aanpak problematische schulden.

Nationale ombudsman, Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid en de Algemene Rekenkamer vragen aandacht voor de aanpak problematische schulden.

De Algemene rekenkamer vraagt aandacht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie voor de aanpak van problematische schulden. Om te weten of mensen met een problematische schuld door of via de overheid succesvol geholpen worden, is een landelijk beeld nodig. Dat landelijk beeld ontbreekt nog.  Zo is  onvoldoende bekend hoeveel mensen een problematische schuld hebben,  hoeveel mensen daarvan succesvol geholpen worden en wat we aan publieke middelen hieraan besteden. Ook is er een beperkt beeld van  hoeveel mensen een schuld bij rijksinstellingen als de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau hebben. Dit beeld is van belang, omdat rijksinstellingen gezamenlijk een belangrijke schuldeiser zijn in Nederland. Door het beperkte landelijk beeld, is het niet bekend of de aanpak van problematische schulden door of via de overheid doelmatig en doeltreffend verloopt en kunnen de  staatssecretaris van SZW en de minister van VenJ hierover geen verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. De beschikbare cijfers en schattingen geven de indicatie dat een klein deel van de mensen met een problematische schuld daadwerkelijk geholpen wordt, maar de beschikbare gegevens zijn onvolledig. Het niet oplossen van problematische schulden belemmert participatie en zorgt voor maatschappelijke kosten.

Dit staat in de publicatie “Aanpak problematische schulden” van de  Algemene Rekenkamer. In deze publicatie geeft de Algemene Rekenkamer een overkoepeld beeld van de aanpak van problematische schulden door de overheid via schuldhulpverlening, schuldenbewind en schuldsanering.  De publicatie is gebaseerd op resultaat van eigen onderzoek en een analyse en combinatie van informatie en onderzoek van derden.

 

Meer informatie

 

Volledige versie