U bevindt zich op: Home Nieuws overzicht Nieuwsberichten 12 Brief over ontwikkeling monitor brede welvaart

Brief over ontwikkeling monitor brede welvaart

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer op 20 december 2016 in op het voornemen van het kabinet om een monitor brede welvaart te laten ontwikkelen.

Deze jaarlijkse rapportage, op te stellen door onder andere  het Centraal Bureau voor de Statistiek, is de uitwerking van een advies uit het parlementair onderzoek breed welvaartsbegrip. De Algemene Rekenkamer is positief over deze ontwikkelingen, omdat het raakvlakken heeft met bevindingen en aanbevelingen uit ons onderzoek. Bij de rijksoverheid is nu nog sprake van weinig kwalitatief goed beleidsonderzoek. De monitor biedt kansen voor toekomstige beleidsevaluaties en voor het verrijken met de maatschappelijke effecten in de jaarlijkse kabinetsverantwoording over het gevoerde beleid.

 

Meer informatie

 

Volledige versie