U bevindt zich op: Home Nieuws overzicht Nieuwsberichten

Oud-president Algemene Rekenkamer Koning overleden

Op 31 december 2016 is mr. H.E. (Henk) Koning op 83-jarige leeftijd overleden. Koning was president van de Algemene Rekenkamer van 1991 tot 1999.

Henk Koning, vooraanstaand lid van de VVD, begon zijn loopbaan eind jaren vijftig buiten de politiek: als belasting­inspecteur. Zijn fiscale achtergrond heeft nadien een rol gespeeld in veel van de politieke functies die hij bekleedde. Koning was lid van de provinciale Staten van Zuid-Holland (1966 – 1968), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967 – 1977) en lid van de gemeenteraad van Rotterdam (1971- 1974). Koning was in de Tweede Kamer de fiscaal specialist van de VVD-fractie en vervolgens staatssecretaris van Binnenlandse Zaken ( 1977 – 1981). Daarna heeft hij als staatssecretaris van Financiën (1982-1989) een belangrijk aandeel gehad in de belastingherzieningen die door de kabinetten-Lubbers werden door­gevoerd.

In 1991 werd Koning benoemd tot president van de Algemene Rekenkamer. Een opmerkelijk detail hierbij was dat in het koninklijk besluit van zijn benoeming een fout was geslopen. Koning moest die zelf corrigeren.

Als president van de Algemene Rekenkamer ging Koning, anders dan de traditie tot dan toe, confrontaties met het kabinet niet uit de weg. De standpunten die hij innam bij de Rekenkameronderzoeken naar bijvoorbeeld overheidssteun aan grote ondernemingen (de zogenaamde ‘technolease’) en de aankoop van het schilderij ‘Victory Boogie Woogie’ van Mondriaan, veroor­zaakten discussie in media en politiek.

Tegelijkertijd werd in de periode-Koning veel invloedrijk werk verricht door de Algemene Rekenkamer. Henk Koning had daarbij scherp oog voor de ministeriële verant­woorde­lijkheid, de inrichting van het binnenlands bestuur en juridische zuiverheid.

Gedurende zijn hele carrière heeft Koning verscheidene functies in het openbaar bestuur uitgeoefend; hij wisselde ogenschijnlijk moeiteloos van taak en bijbehorende rol. Hij beschikte bovendien over een grote vaardigheid als netwerker. Dankzij zijn goede persoonlijke contacten positioneerde de Algemene Rekenkamer zich zowel binnen als buiten Europa.

De medewerkers van de Algemene Rekenkamer hebben Henk Koning leren kennen als een karaktervol man die hard en zakelijk kon zijn, die een welhaast encyclopedische kennis had van Haagse omgangsvormen en een grote inzet toonde voor de publieke zaak.

Onderscheidingen Henk Koning

NL

  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 26 oktober 1981
  • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 20 november 1989

Buitenlands

  • Grootofficier in de Orde van Sint Gregorius de Grote van de Heilige Stoel, 20 januari 1989
  • Grootofficier in de Orde van Leopold II, 29 januari 1999.

Meer informatie

 
Henk Koning

Volledige versie