U bevindt zich op: Home Nieuws overzicht Nieuwsberichten 04 Rijk in uitvoering – in 18 factsheets stand van zaken

Rijk in uitvoering – in 18 factsheets stand van zaken

Op 11 april 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een bundel van 18 factsheets met begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onder de titel Rijk in uitvoering worden op compacte wijze evenzovele thema’s beschreven. Daarbij staan steeds de vragen centraal: Wat speelt er? Wie is verantwoordelijk? Om hoeveel geld gaat het? Wat zijn de risico’s? Waar vind ik meer relevante informatie?
Deze publicatie past in een traditie waarbij de Algemene Rekenkamer bij het aantreden van een nieuw verkozen Tweede Kamer een overzicht van thema’s aanreikt die in de komende periode naar onze verwachting hun doorwerking hebben.
Basis voor de facsheets vormen recente onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar het presteren en functioneren van de rijksoverheid, zowel in financieel als inhoudelijk opzicht.
Zo komen thema’s aan de orde als de doorwerking van een nieuw regeerakkoord, publieke uitgaven die buiten het budgetrecht van het parlement vallen, het inzicht in de effecten van jaren bezuinigingsbeleid, de nasleep van de kredietcrisis voor de overheidsfinanciën, hoe draagt Nederland bij aan de EU en wat weten we van de effecten van EU-geld dat in ons land wordt besteed, hoe krijgen we inzicht in belastinggeld dat aan onderwijs, een duurzame energievoorziening of ondersteuning van de arbeidsmarkt wordt besteed, werkt de Wet inburgering, hoeveel geld van de minister van Veiligheid en Justitie gaat er naar de politie, past de aanschaf van onderzeeboten binnen het budget van Defensie, hoe zit het met de groei van zorguitgaven en de tekorten bij wegenonderhoud?

 

Meer informatie

 

Volledige versie