U bevindt zich op: Home Nieuws overzicht Nieuwsberichten 05 Schotse rekenkamer gebruikt Nederlands onderzoek voor publicatie

Schotse rekenkamer gebruikt Nederlands onderzoek voor publicatie

Digitale technologie wordt steeds belangrijker, ook in de publieke sector. De rekenkamer van Schotland (Audit Scotland) geeft dan ook veel aandacht aan hoe de publieke sector digitale technologie gebruikt en hoe dit verbeterd kan worden.

In een nieuwe publicatie ‘Lessons learned from public sector ICT projects’, laten zij zien welke principes publieke instanties moeten volgen bij de start van ICT-projecten. Dit hebben zij gedaan door problemen die zich in eerdere ICT-projecten hebben voorgedaan samen te vatten en hier een set basisbeginselen van te maken.
In deze nieuwe publicatie wordt gerefereerd aan voorbeelden van over de wereld, waaronder het rapport dat in 2007 door de Algemene Rekenkamer over de Nederlandse situatie is gepubliceerd. Dit rapport ‘Lessen uit ICT-projecten bij de overheid’, toont aan dat de overheid de neiging heeft om ICT-projecten te complex te maken. In dit rapport wordt beschreven dat projecten veel duurder worden dan vooraf gedacht, meer tijd vragen dan gepland, of niet het gewenste resultaat opleveren. Deze problemen bleken niet kenmerkend voor ICT-projecten alleen, of voor de (Nederlandse) overheid. Ook het Schotse rapport geeft dit aan, de nieuwe set basisbeginselen moet hier verandering in brengen.

 

Volledige versie