U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer 200 jaar

Algemene Rekenkamer 200 jaar

Speciaal ter gelegenheid daarvan hebben we producten uitgebracht en activiteiten georganiseerd die laten zien voor welke waarden we staan en hoe we daaraan invulling geven:

 • Algemene Rekenkamer en de Overheidsfinanciën: de Algemene Rekenkamer bestaat 200 jaar. In het kader van dit jubileum zijn posters en teksten gemaakt die onze geschiedenis en die van de overheidsfinanciën weergeven in woord en beeld. Er zijn een vijftal posters beschikbaar over de jaren 1814, 1864, 1914, 1964 en 2014. Naast de posters zijn er ook uitgebreidere teksten beschikbaar. Zowel de posters als de teksten zijn te bekijken via 200 jaar Algemene Rekenkamer en overheidsfinanciën. 
 • Stagekaart: de Algemene Rekenkamer biedt elk jaar aan meerdere studenten de mogelijkheid om stage te lopen. Voor ons 200 jarig bestaan hebben we stagemogelijkheden uitgebreid. Ook hebben we gezocht naar studenten van andere studierichtingen dan we normaal gesproken in huis hebben. De stagiairs en stagiaires, hun ervaringen en hun opdrachten hebben we bijeen gebracht op een geografische kaart
 • Open dagen: op drie momenten hebben we afgelopen jaar onze deuren geopend voor het grote publiek: Open Monumentendag 2013, het Grondwet Festival (maart 2014) en 200 jaar Prinsjesdag (september 2014). In totaal hebben ruim 5.200 bezoekers deze momenten benut om ons gebouw te bezichtigen en meer te horen over ons werk en het belang van publieke verantwoording en controle.
 • Scholierenonderzoek: op 5 juni 2014 publiceerden we onder de noemer #checkjerendement een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van opleidingen. Dit onderzoek is een vervolg op de prijsvraag die we in 2013 in een speciale editie van de Onderwijskrant (uitgever: ProDemos) uitschreven onder scholieren. Deze krant stond in het teken van het werk van rekenkamers. De prijsvraag luidde dan ook: ‘bedenk een Rekenkameronderzoek’. Leerlingen van het Augustinianum in Eindhoven hadden de prijswinnende inzending. Het onderzoek leverde een website, een webtool en een app op. Bekijk de onderzoeksresultaten.
  Daarnaast gaven we in 2013 les op de Zomerschool van ProDemos. Doel van deze school is om jongeren te informeren over de bijdrage die wij als Algemene Rekenkamer leveren aan de democratische rechtsstaat. Het thema was ‘Macht en Tegenmacht’. Dit thema hebben we bezien in historisch perspectief. Bijzondere aandacht hebben we besteed aan de komende decentralisatie van sociaal beleid richting gemeenten.
 • Themanummer van TPC: het tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control: op 27 maart verscheen een themanummer van TPC over 200 jaar Algemene Rekenkamer. In dit themanummer staan we onder meer stil bij de volgende vragen:
  • Wat vraagt een veranderende samenleving van rekenkamers?
  • Wat is de betekenis van open data en open geospending voor controle, toezicht en verantwoording?
  • Wat betekenen de grote decentralisaties - zoals de AWBZ - voor rekenkameronderzoek?

  De eerste versie van het themanummer werd op 27 maart 2014 overhandigd aan Saskia J. Stuiveling tijdens het seminar ‘Transparantie in de 21e eeuw’. De volgende vraag stond bij dit seminar centraal: ‘Hoe kunnen auditors, controllers en toezichthouders binnen de publieke en non-profitsector een betekenisvolle bijdrage blijven leveren aan goed openbaar bestuur?’ Bekijk de video-opnamen van dit seminar.

 • Historische beschouwing: een jubileum vieren betekent ook terugkijken op onze geschiedenis. Een historische beschouwing in een nieuw jasje moet leiden tot één of meerdere visuele producten. Hiertoe hebben we studenten Design office van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag gevraagd ontwerpen te maken.
  Het winnende ontwerp is ‘Paperworld’, een creatief en innovatief product. De prijswinnaars namen de rapporten van de Algemene Rekenkamer als vertrekpunt voor een 3D-spel. Spelers komen in Paperworld langs een aantal belangrijke en aansprekende momenten uit de geschiedenis van de Algemene Rekenkamer. Bekijk alle inzendingen.
 • Webinars: we vinden het belangrijk om kennis over publieke verantwoording en controle te delen. En dat doen we bij voorkeur op een vernieuwende wijze.
  Vandaar dat we webinars - online seminars - organiseren. In maart 2014 hielden we een Rekenkamerwebinar, dit keer over subsidie-evaluaties. Dit deden we samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Nijmegen. In deze webinar geven we tips hoe subsidies beter te evalueren. Kijk de webinar over subsidie-evaluaties.
  Eerder organiseerden we een webinar over DBFMO-contractbeheer. In deze webinar gaan we in op de vraag welke gevolgen publiek-private samenwerking via DBFMO-constructies kan hebben voor gemeenten.
 • EUROSAI-congres

  Tot slot zijn we vanaf juni 2014 voorzitter van de Europese vereniging van rekenkamers (EUROSAI). De aftrap van dit voorzitterschap gaven we met een congres in Den Haag, van 15 t/m 19 juni 2014. In aanloop hierop organiseerden we een apart congres voor jonge rekenkamermedewerkers: Young EUROSAI (YES). Meer informatie over beide congressen.

Meer informatie

 

Volledige versie