U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Maatschappelijk verantwoord opereren

Maatschappelijk verantwoord opereren

Maatschappelijk verantwoord opereren (mvo) staat sinds 2006 op de agenda van de Algemene Rekenkamer. Als onafhankelijke controleur en adviseur van het Rijk willen wij hiermee een bewuste en positieve bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van maatschappij en welvaart.

Hiermee willen wij ook de impact en kwaliteit van ons werk verhogen op korte, middellange en lange termijn.

Wij willen een goede werkgever zijn, met een verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast willen wij via ons onderzoek en advies de overheid helpen om haar doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en duurzame welvaart te realiseren. Duurzaam publiek geld, een lange termijnperspectief en het belang van transparante en interactieve publieke verantwoording zijn speerpunten van ons (mvo-)beleid.

Definitie mvo

In het mvo-beleid wordt de definitie van mvo van de Sociaal-Economische Raad (de SER) gehanteerd: de zorg voor de maatschappelijke effecten van het functioneren van de organisatie. Concreet betekent dit:

Het bewust richten van de activiteiten van de (organisatie) op waardecreatie op de drie terreinen: people, planet, profit, en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op de lange termijn;

Het onderhouden van een relatie met belanghebbenden op basis van doorzichtigheid en dialoog.

 
 

Volledige versie