U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Missie en strategie

Missie en strategie Algemene Rekenkamer

De missie en de strategie van de Algemene Rekenkamer vormen de basis van ons werk.

Missie

De Algemene Rekenkamer heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Daarbij toetst zij ook de nakoming van verplichtingen die Nederland in internationaal verband is aangegaan. Zij voorziet daartoe de regering, de Staten-Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor de gecontroleerde organen van op onderzoek en onderzoekservaring gebaseerde informatie. Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen over organisatie, beheer en beleid en is in beginsel publiek toegankelijk.

Daarnaast is het haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking in binnen- en buitenland.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid ziet de Algemene Rekenkamer als belangrijkste kenmerken van haar producten. Onafhankelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid zijn de belangrijkste kenmerken van haar werkwijze.

De Algemene Rekenkamer beoogt een transparante organisatie te zijn die voortdurend in de kwaliteit van haar medewerkers en methoden investeert. 

Omhoog

Strategie 2016 - 2020: Inzicht als basis voor vertrouwen

Het is onze missie om het presteren en functioneren van de rijksoverheid te helpen verbeteren.

  • Gaat de rijksoverheid netjes en volgens afspraken met het haar toevertrouwde geld om?
  • Geeft zij het zinnig en zuinig uit?
  • Krijgen we als burgers waar voor ons geld?

Wij laten met ons onderzoek op onpartijdige wijze zien hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van burgers in de overheid. Een overheid die zorgvuldig omgaat met belastinggeld en die maatschappelijke vraagstukken op een efficiënte en effectieve manier tegemoet treedt en die daarover publiekelijk verantwoording aflegt is immers een belangrijke voorwaarde voor dat vertrouwen.

We focussen ons op die terreinen waar wij toegevoegde waarde hebben - hetzij door onze bevoegdheden hetzij door onze onafhankelijke en onpartijdige blik - of waar niemand anders onderzoek naar doet.

Ook richten we ons op beleidsterreinen thema’s waar we risico’s of problemen voorzien met mogelijk grote financiële of maatschappelijke gevolgen.

In de strategie beschrijven we wat er om ons heen verandert,  wat we gaan doen, en hoe we dat gaan doen.

Download Strategie Algemene Rekenkamer 2016 - 2020 (PDF, 4Mb)

Omhoog

Meer informatie

 
Cover Strategie Algemene Rekenkamer

Volledige versie