U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Werken bij Vacatures Vacature collegelid Algemene Rekenkamer

Vacature collegelid Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daaraan verbonden organen en rapporteert hierover in het openbaar. Op basis van onze (onderzoeks)bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunnen kabinet en Staten-Generaal besluiten verbeteringen aan te brengen in het beleid en de uitvoering daarvan. De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat zijn onafhankelijke positie ontleent aan de Grondwet.
Het bestuur van de Algemene Rekenkamer berust bij het college, dat uit drie leden bestaat. Door het vertrek van collegelid Kees Vendrik per 1 april 2017, ontstaat een vacature voor:

Collegelid Algemene Rekenkamer

Functie-inhoud

Het college stelt het institutionele beleid, de strategie en het werkprogramma vast. Ook geven de collegeleden zelf bestuurlijk leiding aan onderzoeken. Besluitvorming vindt collegiaal plaats. Collegeleden vertegenwoordigen de Algemene Rekenkamer, presenteren onderzoeksresultaten, onderhouden nationale, Europese en mondiale contacten, vooral met andere rekenkamers. Het college wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, die leiding geeft aan de organisatie van ongeveer 270 FTE.

Functieprofiel

Van onze nieuwe collega verwachten we dat hij/zij helpt onze gezaghebbende positie in binnen- en buitenland te versterken. We investeren daartoe in innovatieve onderzoek- en communicatiemethoden. Affiniteit - en bij voorkeur ervaring - met onderzoek en de vele nieuwe mogelijkheden van informatie- en kennismanagement wordt op prijs gesteld. We zoeken een collega die voeling heeft met de politiek-bestuurlijke verhoudingen en het openbaar bestuur in Nederland. Hij/zij heeft bij voorkeur een financiële/bedrijfseconomische/accountancy achtergrond en heeft oog voor de staatsrechtelijke en juridische dimensie van ons werk. We zoeken een collega met een scherp analytisch vermogen, die als teamspeler gewend is te werken met professionals in projecten en die zich committeert aan het gezamenlijk te bereiken resultaat. En die dat vervolgens met verve en overtuiging buiten de Algemene Rekenkamer - ook internationaal - presenteert. Actieve kennis van het Engels is derhalve een voorwaarde.

Procedure

Op basis van de sollicitatiebrieven selecteert de Algemene Rekenkamer een aantal kandidaten, met wie wij naar verwachting in de weken 15 (12, 13 en 14 april) en 16 (18 en 19 april) gesprekken voeren. Het opvragen van referenties en het screenen van kandidaten kan deel uitmaken van de procedure. Onze selectie mondt rond eind april uit in een openbare aanbevelingslijst met zes kandidaten in volgorde van onze voorkeur ten behoeve van de vervolgprocedure in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer neemt daarna de selectie over. De Tweede Kamer is daarbij niet gebonden aan de aanbevelingslijst van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer stelt een openbare voordracht van drie personen op. Ten slotte wordt het nieuwe collegelid bij Koninklijk Besluit benoemd. De begindatum wordt in overleg vastgesteld.

Wettelijke voorwaarden

De collegeleden van de Algemene Rekenkamer moeten aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. U heeft de Nederlandse nationaliteit. U vervult ná benoeming geen andere openbare betrekking waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden. U kunt ook geen lid zijn van een publiekrechtelijk college waarvoor bij of krachtens wettelijk voorschrift verkiezingen worden uitgeschreven. En u vervult overigens geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van uw ambt of handhaving van uw onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. De Algemene Rekenkamer hanteert hiervoor een interne toetsingsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris van de Algemene Rekenkamer, via telefoonnummer (070) 342 42 00.
Algemene informatie over de Algemene Rekenkamer vindt u op www.rekenkamer.nl.

Solliciteren

Wilt u in aanmerking komen voor plaatsing op onze aanbevelingslijst, stuurt u dan uw sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, naar: De heer drs. A.P. Visser President Algemene Rekenkamer Postbus 20015 2500 EA Den Haag.
Wij ontvangen uw brief graag uiterlijk 12 maart 2017. Voor een vertrouwelijke afhandeling van de sollicitatiebrieven vragen wij u ‘vacature college’ buiten op de envelop te plaatsen. U kunt ook per e-mail reageren op het afgeschermde mailadres: vacaturecollegelid@rekenkamer.nl.

 

Volledige versie