U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Werkwijze

Werkwijze Algemene Rekenkamer

Ontwikkelingen volgen

We volgen de ontwikkelingen bij ministeries, instellingen op afstand van het Rijk en rond Europese geldstromen nauwgezet. Daarbij maken we gebruik van risicoanalyses. We brengen in kaart waar de rijksoverheid de grootste risico’s loopt op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid- en/of doeltreffendheid van het beleid.

Jaarlijks werkprogramma

Onze strategie is het uitgangspunt voor al ons werk. In onze strategie geven we aan welke bijdrage we willen leveren aan de verbetering van het presteren en functioneren van het openbaar bestuur. Op basis van onze strategie stellen we elk jaar een werkprogramma op. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten in het komende jaar. In het werkprogramma staat welke onderzoeken we zullen publiceren en welke (internationale) projecten er lopen.

Projectvoorstel

Met het vaststellen van het werkprogramma beslist het college van de Algemene Rekenkamer voor welke onderwerpen we een projectvoorstel opstellen. Daarin zijn opgenomen, na een oriëntatiefase:

  • een concreet onderwerp van het onderzoek;
  • een probleemstelling en opzet;
  • onderzoeksvragen;
  • te hanteren normen, de methoden en technieken;
  • een verwachting van de resultaten;
  • een overzicht van de kosten van het onderzoek;
  • een overzicht van eventuele risico’s.

Aan de hand van het definitieve projectvoorstel beslist het college of we het onderzoek gaan uitvoeren.

Instellingen informeren

Nadat het college het projectvoorstel heeft goedgekeurd, krijgen de instellingen die onderzocht worden een brief waarin de Algemene Rekenkamer haar onderzoek aankondigt. Als er meerdere instellingen en/of beleidsterreinen bij het onderzoek betrokken zijn, stellen we een contactgroep van vertegenwoordigers samen. Alle leden van de groep krijgen een brief.

 

Zie ook

Volledige versie