U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Zaken doen

Zaken doen met de Algemene Rekenkamer

Hier leest u hoe de Algemene Rekenkamer te werk gaat bij het verlenen van opdrachten en het aangaan van contractuele relaties.

Algemene voorwaarden

De Algemene Rekenkamer hanteert bij alle contractuele relaties die zij aangaat de voorwaarden van de rijksoverheid, te weten:

  • De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor opdrachten die betrekking hebben op de levering van goederen (ARIV).
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten voor opdrachten die betrekking hebben op dienstverlening (ARVODI).

Bij contracten sluiten we in principe de voorwaarden van de andere partij uit.

Omhoog

Standaardcontract bij inkoop diensten

Bij de inkoop van diensten maakt de Algemene Rekenkamer gebruik van een standaardcontract. Daarin wordt extra aandacht besteed aan onderwerpen die voor de Algemene Rekenkamer gezien haar bijzondere, onafhankelijke positie van belang zijn. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer geheimhouding en een verbod om de naam van de Algemene Rekenkamer te gebruiken voor reclame of acquisitiedoeleinden.

Omhoog

Europese aanbestedingsregels

De Algemene Rekenkamer houdt zich aan Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen schrijven de overheid voor hoe ze moet handelen bij het vergeven van opdrachten. Op de site van het Ministerie van Economische Zaken kunt u meer lezen over de aanbestedingsregels die zijn vastgelegd in het ‘Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao)’.

Omhoog

Besluiten mandaat en volmacht

De bevoegdheden van de secretaris, directeuren, sectormanagers en de  clustercoördinator facilitaire zaken & centrale inkoop van de Algemene Rekenkamer hebben we vastgelegd in mandaatregelingen.

Hierin is bijvoorbeeld geregeld tot welke bedragen zij verplichtingen mogen aangaan en welke andere bevoegdheden zij hebben op het gebied van financiën, personeel en het primair proces.

Besluit mandaat en volmacht primaire proces Algemene Rekenkamer 2014
Besluit mandaat en volmacht personeelsaangelegenheden Algemene Rekenkamer 2014
Besluit Mandaat en volmacht financiële aangelegenheden Algemene Rekenkamer 2014
Besluit mandaat en volmacht sectormanagers Informatievoorziening, P&O/FAZA, Communicatie en Internationaal Algemene Rekenkamer 2014
Besluit mandaat en volmacht clustercoördinator facilitaire zaken & centrale inkoop 2014
Tijdelijk besluit mandaat en volmacht waarnemend stafdirecteur

Omhoog

Digitale facturen

Leveranciers kunnen facturen in PDF-format sturen naar het volgende adres: facturen@rekenkamer.nl.

Omhoog

Meer informatie

 
 

Volledige versie