U bevindt zich op: Home Publicaties Dossiers Bestuur op afstand Verantwoording

Verantwoording

De minister legt verantwoording af over de uitvoering van een publieke taak en over de besteding van publiek geld aan de Tweede Kamer. Dat geldt voor publieke taken die het ministerie zelf uitvoert en voor publieke taken die door de minister bij instellingen op afstand van het Rijk zijn neergelegd. Rechtspersonen met een wettelijke taal (rwt’s) moeten zich bij de minister verantwoorden voor:

 • de uitvoering van een publieke taak;
 • de manier waarop de instelling garandeert dat publiek geld rechtmatig en doelmatig wordt geïnd, beheerd en besteed.

De minister moet zich hierover een oordeel vormen. Dat doet hij door toezicht te houden. Als het nodig is, zal de minister moeten optreden.

Voorwaarden voor een goede verantwoording aan de minister

De minister moet duidelijk aangeven welke informatie hij nodig heeft, om zijn of haar ministeriële verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Een goede verantwoording aan de minister, of (namens hem) de toezichthouder:

 • geeft informatie op die punten waarvoor de minister verantwoordelijk is;
 • is opgesteld volgens de regels van de minister of toezichthouder;
 • bevat informatie die betrouwbaar, valide en relevant is.
Omhoog

Brede publieke verantwoording

Steeds meer zbo’s en rwt’s willen behalve aan de minister ook aan anderen verantwoording afleggen. Zij investeren in andere manieren om de doelmatigheid van hun functioneren, de kwaliteit van de dienstverlening en het vertrouwen van directe belanghebbenden te vergroten. Dat doen zij onder andere door:

 • gebruik te maken van kwaliteitsinstrumenten als visitaties en benchmarking;
 • open oog en oor te hebben voor signalen uit de omgeving (stakeholderdialoog);
 • maatschappelijk verantwoord te handelen.

Andere ontwikkelingen die te maken hebben met brede publieke verantwoording zijn:

 • maatschappelijke verslaggeving;
 • verbreding van jaarverslagen;
 • assurance van niet-financiële informatie;
 • gebruik van websites.
Omhoog
 

Volledige versie