U bevindt zich op: Home Publicaties Dossiers Bestuur op afstand Wat is een rechtspersoon met een wettelijke taak?

Wat is een rechtspersoon met een wettelijke taak?

Rechtspersonen met een wettelijke taak zijn instellingen op afstand van het Rijk. Naast rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) zijn er andere instellingen op afstand van het Rijk, bijvoorbeeld de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De categorieën zbo's en rwt’s komen grotendeels overeen, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

Er zijn verschillende soorten instellingen op afstand van het Rijk. Naast rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) zijn er ook zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De categorieën zbo's en rwt’s komen grotendeels overeen, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt)

De Comptabiliteitswet definieert rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) als 'rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen'. De definiërende kenmerken van een rwt zijn:

  • rechtspersoon;
  • wettelijke taak;
  • wettelijke heffing.

Een instelling op afstand van het Rijk die aan alle bovenstaande criteria voldoet kan beschouwd worden als een rwt. RWT’s hebben een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 
Omhoog
 

RWT-register

Volledige versie