U bevindt zich op: Home Publicaties Dossiers Europese Unie Effecten Europese subsidies

Hebben Europese subsidies wel effect?

Het is mooi als Europese subsidies volgens de regels worden uitgegeven. Maar dat betekent nog niet dat er echt iets met het geld is bereikt. Terwijl dat natuurlijk is waar het uiteindelijk om gaat.

Met Europese subsidies worden allerlei projecten betaald. Wij vinden dat het geld dat in deze projecten wordt gestoken doeltreffend moet worden gebruikt (dat wil zeggen: met het gewenste effect). En dat het geld doelmatig moet worden ingezet (dat wil zeggen: zo zuinig mogelijk). Het is belangrijk dat je als burger kunt zien dat dit ook gebeurt.

Zicht op effecten van Europese subsidies

Helaas gaat het met het zicht van de burger op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Europese geld nog niet zo goed. Je kunt als Nederlands burger wel zien welke prestaties er worden geleverd met Europese subsidies, maar de effecten ervan blijven vaak mistig. We zien bijvoorbeeld dat er een brug is aangelegd met geld van de EU. Maar of die brug het beoogde effect heeft (wordt de brug ook gebruikt en levert dit economische groei op in de regio?) blijft onduidelijk.

In ons jaarlijkse EU-trendrapport besteden wij als Algemene Rekenkamer aandacht aan precies die vraag: wat weten we nu eigenlijk over wat er met de subsidies vanuit Europa wordt bereikt?

 

Volledige versie