U bevindt zich op: Home Publicaties Dossiers Europese Unie

Hoeveel geld geeft Europa uit aan noodfondsen voor EU-landen in financiële problemen?

Er zijn sinds 2010 noodfondsen voor EU-landen in financiële problemen zoals Griekenland. EFSF (de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit) en ESM (het Europees Stabiliteitsmechanisme) zijn het bekendst.

Het noodfonds EFSF is in 2011 opgericht als een tijdelijk fonds dat tot en met 2013 leningen kon verstrekken. In 2012 is het permanente noodfonds ESM opgericht. Alle eurolanden staan garant voor de miljarden euro’s die via deze noodfondsen zijn uitgeleend. Daar zitten wel financiële risico’s aan vast, ook voor Nederland. Daarom is het goed om te weten om hoeveel geld het precies gaat.

Miljardensteun aan Griekenland vanuit Europese noodfondsen

Griekenland was het eerste land dat geld kreeg vanuit een steunprogramma dat werd opgezet door de eurolanden. Het steunprogramma liep van 2010 tot en met 2011. In totaal heeft Griekenland in die periode € 52,9 miljard aan leningen van eurolanden ontvangen, en van het IMF nog eens € 20,1 miljard.
In 2012 volgde een tweede steunprogramma. Griekenland kreeg tot en met 1 januari 2015 in totaal € 142 miljard aan EFSF-leningen en van het IMF € 11,8 miljard.In 2015 zijn daar uitkeringen vanuit het ESM (€ 21,4 miljard) en het EFSM (een overbruggingskrediet van € 7,2 miljard) aan toegevoegd. In 2016 ontving Griekenland vanuit het ESM € 10,3 miljard, afkomstig uit het derde steunprogramma van € 86 miljard. Wij hebben een overzicht gemaakt dat laat zien welke bedragen Griekenland heeft ontvangen.

Toegekende bedragen aan andere EU-landen vanuit noodfondsen EFSF, EFSM en ESM

Behalve Griekenland hebben ook Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus financiële steun uit de Europese noodfondsen ontvangen. Vanuit het noodfonds EFSF is sinds 2011 ruim € 185 miljard uitgegeven, waarvan bijna € 18 miljard aan Ierland, € 26 miljard aan Portugal, en € 142 miljard aan Griekenland. Ierland en Portugal kregen ook steun vanuit een ander fonds, het Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM). Ierland ontving € 22,5 miljard en Portugal € 24,3 miljard. Vanuit het noodfonds ESM is sinds 2012 in totaal € 79 miljard uitgegeven, waarvan ruim € 41 miljard aan Spanje, ruim € 31 miljard aan Griekenland en ruim € 6 miljard aan Cyprus.

Wij hebben een overzicht gemaakt dat laat zien hoeveel geld elk land uit de noodfondsen EFSF en ESM heeft ontvangen.

Financiële risico’s voor Nederland als gevolg van de noodsteun

Nederland staat als lid van de eurozone mede garant voor vele miljarden euro’s die via de Europese noodfondsen zijn uitgeleend. In totaal gaat het voor Nederland om ruim € 90 miljard (zie onderstaande tabel).

Bedragen waarvoor Nederland garant staat, in miljarden euro

 

Bedrag

ESM

35,5

EFSF

49,6

Overige noodfondsen

5,2

Totaal

90,3

Bron: Rijksbegroting 2017, 3.4 Artikel Internationale Financiële Betrekkingen

Daarnaast heeft Nederland ook zelf miljarden euro’s aan leningen uitstaan en is er geld ingelegd in het ESM. Griekenland heeft in het eerste Griekse steunprogramma € 3,2 miljard van Nederland ontvangen. Nederland heeft € 4,6 miljard in het ESM gestort.

Meer informatie

 

Volledige versie