U bevindt zich op: Home Publicaties Onderzoeksrapporten 2017 05 Verantwoordingsonderzoek 2016

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 van het Provinciefonds.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds PDF, 801 kB


Onze conclusies

Het provinciefonds is op orde

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in zijn jaarverslag over het provinciefonds verantwoording afgelegd over het geld dat in 2016 vanuit dit fonds is uitgekeerd aan de provincies. Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het provinciefonds zijn positief.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusie verder uit:

  • Oordeel over financiële informatie
  • Oordeel over bedrijfsvoeringsinformatie
  • Oordeel over beleidsinformatie
  • Reactie minister

Stand van zaken

 

Volledige versie