U bevindt zich op: Home Publicaties Besteding aardgasbaten

Besteding aardgasbaten

 • Download deze video Downloadlinks zichtbaar
 • Uitgeschreven tekst

  Wij hebben onderzoek gedaan naar de aardgasbaten in Nederland omdat er nogal wat maatschappelijke discussie was.Die discussie kwam vooral omdat er aardbevingen waren in de provincie Groningen. Vervolgens ging de discussie  over de schade van die aardbevingen maar ook over de opbrengsten van het aardgas.

  Hoeveel hebben we de afgelopen jaren verdiend aan het aardgas en hoe zijn die inkomsten besteed?

  We kwamen erachter dat er niet goed antwoord op kon worden gegeven en we vonden het onze taak om met ons onderzoek wel een antwoord te geven. Uit ons onderzoek blijkt allereerst dat we nu precies weten dat er 265 miljard euro sinds 1959 de Nederlandse schatkist is ingekomen.

  Dat zijn de inkomsten uit alle aardgasbaten.
  Die komen uit aardgas zowel onder Groningen als onder de Noordzee.Sinds 1975 is het beleid zo veel mogelijk onder de Noordzee vandaan te halen.
  Je ziet ook dat sinds 1985 ongeveer de helft van het gas uit Groningen komt en de andere helft uit de Noordzee.

  Ten tweede wil je weten waar dat geld aan is besteed.

  Dat is moeilijker. Je kunt niet achterhalen wat er met dat geld is gebeurd als het de algemene middelen in gaat.
  Voor een bepaalde periode, voor een deel van het geld weten we het wel.
  Er is een fonds geweest, gedurende vijftien jaar. Een miljard van dat geld is naar dat fonds gegaan.

  Vanuit dat fonds zijn grote projecten gefinancierd vanuit het principe 'vermogen voor vermogen'.
  Dat geld is gegaan naar wegen, spoor, kennis, infrastructuur en natuur. Dat kunnen we wel preciezer achterhalen.

  We hebben op basis van de lessen uit het verleden drie scenario's gemaakt.

  • Het eerste scenario is doorgaan op de oude weg met alle aardgasbaten gewoon in de lopende rekening.
  • Het tweede scenario is het vormen van een verdeelfonds zoals in het verleden met het FES waarin de opbrengsten gaan naar bepaalde typen projecten.
  • En  het derde scenario is het opbouwen van een vermogensfonds. Daarbij gaan de opbrengsten in een beleggingsfonds en alleen de opbrengsten, de winst van dat fonds gaat naar de schatkist.

  Alle drie scenario's hebben hun voordelen en nadelen. Die hebben we voor de politiek op een rijtje gezet.

  De Algemene Rekenkamer vindt dat de politiek een keuze moet maken.

  Wij hebben drie scenario's gemaakt en de voor- en nadelen  in beeld gebracht.

  We hebben de cijfers en de lessen uit het verleden in beeld gebracht.
  Maar de keuze over wat er in de toekomst moet gebeuren met de opbrengst van de aardgasbaten is bij uitstek een keuze voor de politiek.

  Wij hopen met dit onderzoek bij te dragen aan een goed debat tussen Kamer en kabinet op basis van deze feiten.

 

Volledige versie