Verslag 2010 Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: 17 maart 2011

In het Verslag 2010 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over haar werkzaamheden in 2010. We presenteren de grote lijnen van ons beleid en onderzoek. U kunt eenvoudig doorklikken naar de uitgebreide achtergrondinformatie.

Interview met Saskia J. Stuiveling

Interview met Saskia J. Stuiveling, president Algemene Rekenkamer, over het jaar 2010.
 • Download deze video Downloadlinks zichtbaar
 • Uitgeschreven tekst

  En met plezier overhandig ik u dan nu onze 28 rapporten bij de rekeningen en Rijk verantwoord 2009. Alstublieft. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een inspirerend verantwoordingsdebat toe.

  Mevrouw Stuiveling, wat zit er eigenlijk in dat doosje?

  Daar zitten onze rapporten in. U hoorde het: 28 over 2009. De ministeries maken een jaarverslag en dat komt ongeveer anderhalf jaar na Prinsjesdag. En al die rapporten van de ministeries en fondsen onderzoeken wij. Daar schrijven wij bij of we het een geloofwaardig rapport vinden en of ons bijzonderheden zijn opgevallen bij de bedrijfsvoering. En daarover moet dan vervolgens het parlement praten met de verschillende ministers. En al dat commentaar wordt dan aangeboden op de derde dinsdag van de maand mei, Verantwoordingsdag. En dat doosje geef ik dan daar.

  Is dat nou eigenlijk het werk van de Algemene Rekenkamer?

  Dat is een deel van het werk van de Algemene Rekenkamer. Dat is ons zogenaamd rechtmatigheidsonderzoek. Maar we doen door het jaar heen ook een groot aantal onderzoeken naar hoe het beleid terechtkomt in de samenleving. Die publiceren we door het jaar heen. We hebben bijvoorbeeld een rapport over de kredietcrisis, een rapport over milieuvervuiling van zeeschepen, een rapport over hoe de  samenwerking is van instellingen rondom chronisch zieken. Dat zijn dus hele gevarieerde onderwerpen. Al deze onderwerpen hebben gemeen dat wij kijken naar: wat is het beleid en wat is ervan terecht gekomen in de praktijk?

  De val van het kabinet van vorig jaar, had dat nog gevolgen voor de Algemene Rekenkamer?

  Ja, het is een doorbreking van de politieke agenda en dat heeft nogal zware gevolgen voor onze onderzoeksagenda. Wij lopen niet door het politieke klimaat heen van een demissionair kabinet en een demissionair parlement. Dus wij gaan wel door met onderzoeken, maar we kunnen niet met de ministers goed overleggen over de uitkomsten van dat onderzoek en we kunnen ook niet publiceren in het parlement, want die kunnen niet praten met een demissionaire minister over wat hij denkt te gaan doen met onze conclusies en aanbevelingen.  We hebben voor dit jaar wel voor het nieuwe parlement een zogenaamde Vooropname gemaakt, waarin we van alle onderzoeken die nog toekomstwaarde hebben we voor het nieuwe aantredende parlement een korte samenvatting hebben gemaakt van de stand van zaken.

  Waren er in 2010 nog meer vermeldingswaardige zaken?

  Ja, 2010 was het eerste jaar van onze nieuwe strategie 2010 – 2015.

  Wat houdt die strategie eigenlijk in?

  Die strategie houdt onze onderzoeksagenda in. En we zijn dit keer nog veel meer gefocust op onderzoek waar mensen wat aan hebben, waar Nederland wat aan heeft en waar de planeet wat aan heeft.
  Het tweede dat belangrijk was, is dat dit jaar afgesloten werd met een van onze wereldconferenties. Elke drie jaar ontmoeten de rekenkamers van de wereld elkaar. Wij proberen daar altijd iets nieuws te brengen en dat is dit jaar gelukt met een speciale manier om integriteit aan de orde te stellen in organisaties, met name in rekenkamers zelf.
  Het derde bijzondere betreft de samenstelling van ons college. Gijs de Vries is eind van het jaar overgestapt naar de Europese Rekenkamer.
  En het vierde bijzondere is dat we geprobeerd hebben dit jaar een flinke stap voorwaarts te zetten in het zijn van een duurzame organisatie en ook daar vinden wij dat we op de goede weg zijn, onder andere met dit jaarverslag dat niet meer als gedrukte versie verschijnt maar digitaal.

 

Video's

Volledige versie