Verslag 2011 Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: 22 maart 2012

In het Verslag 2011 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over haar werkzaamheden in 2011. We presenteren de grote lijnen van ons beleid en onderzoek. U kunt eenvoudig doorklikken naar de uitgebreide achtergrondinformatie.

Interview met Saskia J. Stuiveling

Interview met Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer.
 • Download deze video Downloadlinks zichtbaar
 • Uitgeschreven tekst

  2011 was natuurlijk een vreselijk turbulent jaar in de buitenwereld. En als het buiten turbulent is, is het ook bij ons turbulent. En probeer dan maar eens overzicht te houden. We hebben in 2011 vooral hard gewerkt om overzicht te krijgen op een aantal dossiers. En dat doen we dan, omdat we vinden dat de informatiepositie van de Tweede Kamer zo moet zijn dat zij de ministers kunnen controleren. En dat is niet eenvoudig als je enorme bezuinigingen hebt en ondertussen worden ministeries gereorganiseerd. Dan raak je al snel de weg kwijt. Daarom hebben we een Bezuinigingsmonitor gemaakt, waar alle miljarden bezuinigingen duidelijk zijn terug te vinden per ministeriebegroting.  En de minister van Financiën heeft nu, op aandringen van de Tweede Kamer, dat voorbeeld overgenomen,  gelukkig, zodat nu de minister dat overzicht biedt aan de Tweede Kamer. En de huidige bezuinigingen die nu in het Catshuis besproken worden en misschien net geland zijn tegen de tijd dat wij ons Verslag 2011 publiceren zullen ongetwijfeld weer opnieuw vragen om overzicht aan te brengen

  Volgt de Algemene Rekenkamer die bezuinigingen structureel?

  Ja zeker. Zodra ze bezuinigen, is het ombuigen van beleid en ook dan heeft de Tweede Kamer natuurlijk behoefte aan informatie. Dus wat wij vorig  jaar hebben gedaan en dit jaar zeker zullen herhalen is zogenaamde Bijsluiters maken bij de begrotingen die de ministers indienen bij de Kamer. En in zo’n bijsluiter laten wij zien wat wij weten van een aantal artikelen die in de begroting zitten.

  Ook in Europa is het bezuinigen en ombuigen geblazen. Wat heeft de Algemene Rekenkamer daarmee van doen?

  Wij hebben ermee te maken in de zin van dat wij natuurlijk aan Europa betalen en geld uit Europa krijgen. Maar bij de noodfondsen is Nederland ook uitgebreid betrokken. En wat wij natuurlijk willen weten - noodfondsen is publiek geld – is dat de verantwoording over die fondsen klopt en dat die publiekelijk is. Dus wij hebben ook geprobeerd bij te benen wat er allemaal in Europa gebeurt op het gebied van al die verschillende noodfondsen. Dat doen wij overigens in overleg met onze Europese collega’s. En de dag dat dit verslag uitkomt, brengen wij ook een website naar buiten waar wij proberen al die verschillende noodfondsen en de arrangementen daaromheen in beeld te brengen. En dat zullen we voortaan bijhouden, zodat de Tweede Kamer daarop kan vinden hoe die noodfondsen allemaal in elkaar gezet zijn. Wij hebben ook gecorrespondeerd met de Tweede Kamer over het nog niet aanwezig zijn van afdoende controle op die verschillende noodfondsarrangementen. En ook daarover onderhouden wij contact met onze Europese collega’s.

   

 

Video's

Eerdere verslagen

 • Verslag 2010

  In het Verslag 2010 legt de Algemene Rekenkamer verantwoording af over de activiteiten in 2010.

Volledige versie