Verslag 2013 Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: 27 maart 2014

Bij de Algemene Rekenkamer controleren we of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Dat doen we al tweehonderd jaar. Daarbij houden we de belangen van burgers en bedrijven goed in het oog.

Het budget van de Algemene Rekenkamer bestaat uit publieke middelen. Wij streven transparantie na en vinden het van belang om jaarlijks goed verantwoording af te leggen over de wijze waarop we deze middelen hebben besteed. In dit Verslag over 2013 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over de resultaten van haar werk in 2013 en over de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Wat hebben we gedaan, wat houdt ons bezig en wat speelde er op het gebied van onze bedrijfsvoering? In ons Verslag 2013 vindt u informatie over trends en ontwikkelingen in onze omgeving, over onze institutionele positie, over onze onderzoeken en activiteiten in 2013, over samenwerking in binnen- en buitenland en over onze bedrijfsvoering. Bijzonder is dat we met dit Verslag 2013 een periode van tweehonderd jaar afsluiten: in 2013 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen in het kader van de viering van ons tweehonderdjarig bestaan in 2014.

Nieuw – en een unicum in Nederland - is dit jaar dat we op het gebied van transparantie en ‘open spending’ een grote stap zetten. We hebben ervoor gekozen om al onze uitgaven (ons ‘grootboek’) openbaar te maken. Dat doen we voor de eerste keer en in de vorm van open data. We hopen van harte dat andere overheidsorganisaties ons daarin gaan volgen, zodat u – en ook wij- onze uitgaven volgend jaar kunnen vergelijken met die van andere overheidsorganisaties. In een brief aan de Tweede Kamer van 7 november 2013 over de Comptabiliteitswet 2001 (CW2001) stelt de Algemene Rekenkamer: “voor betekenisvolle informatie over overheidsuitgaven moet deze informatie op het niveau van transacties beschikbaar zijn”. Wij willen hierin graag zelf een voorbeeldrol vervullen.
We publiceren ons Verslag 2013 in digitale vorm.
Wilt u reageren? Wij horen graag van u.

Leest u eerst het voorwoord van Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer'.

 

Volledige versie