Verslag 2014 Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: 31 maart 2015

Al tweehonderd jaar controleert de Algemene Rekenkamer of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen. Ook onderzoeken wij of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. Het is onze taak het parlement daarover van bruikbare en relevante informatie te voorzien op basis waarvan Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van ministers rechtmatig is en hoe doelmatig en doeltreffend het beleid is. Zo leveren we een bijdrage aan de vitaliteit van de democratie. Ook aan verantwoording over ons eigen werk hechten wij grote waarde. Het budget van de Algemene Rekenkamer bestaat immers uit publieke middelen. Wij streven naar transparantie over de wijze waarop we deze middelen hebben besteed en over de resultaten die we daarmee hebben geboekt.

Onder Algemene Rekenkamer in 2014, in feiten en cijfers hebben we een overzicht opgenomen van onze belangrijkste resultaten in 2014. Uitgebreidere informatie over wat ons bezig hield, wat we hebben gedaan en wat er speelde op het gebied van onze bedrijfsvoering, treft u aan in het vervolg van ons Verslag 2014. U vindt er informatie over onze institutionele positie, over ontwikkelingen in onze omgeving, over onze onderzoeken en activiteiten in 2014, inclusief onze samenwerking in binnen- en buitenland en over onze bedrijfsvoering.

Net als bij het Verslag 2013, vorig jaar, maken we bij dit Verslag 2014 al onze uitgaven (ons ‘grootboek’) openbaar. Het is een open databestand dat vrij toegankelijk en herbruikbaar is voor iedereen. Door deze vorm van ‘open spending’ dragen we bij aan de financiële transparantie van de overheid. We zijn verheugd dat de departementen de ambitie hebben ons voorbeeld te volgen door op Verantwoordingsdag 2015 de apparaatsuitgaven openbaar te maken.

We publiceren ons Verslag 2014 in digitale vorm. Wilt u specifieke pagina’s uit ons Verslag printen, dan kunt u via ‘voeg toe aan printoverzicht’ uw eigen overzicht samenstellen.

 

Volledige versie