U bevindt zich op: Home

Hoe kijken we terug op 2016?

Voor de Algemene Rekenkamer was 2016 een jaar met twee gezichten. Enerzijds hebben we een nieuwe strategie gepresenteerd en een ambitieus werkprogramma uitgevoerd. Anderzijds kregen we in 2016 te maken met een financiële uitdaging in de vorm van een budgetkorting.

Nieuwe strategie

In 2016 hebben we een nieuwe strategie gepresenteerd voor de periode 2016-2020, Inzicht als basis voor vertrouwen. Met deze strategie willen we optimaal kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. We willen nadrukkelijker dan voorheen inzicht bieden in hoe publieke geldstromen lopen. Ook willen we onze onderzoeken meer duiding geven door de maatschappelijke impact van beleidskeuzes en uitgaven zichtbaar te maken.

In onze strategie hebben we een aantal terreinen en thema’s benoemd waar we ons de komende jaren via meerjarige onderzoeksprogramma’s op richten, zoals de inkomsten van de Staat en premiegefinancierde sectoren voor de sociale zekerheid en de zorg. Met dit alles willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de democratie.

Onderzoeksresultaten in 2016

In 2016 hebben we ruim 50 publicaties uitgebracht. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe onderzoeksmethoden en analysetechnieken. We verkennen de mogelijkheden die nieuwe technologieën kunnen bieden en proberen veelbelovende methoden uit voordat we nieuwe technologieën inzetten voor onze onderzoeken.

Hackathon

In september 2016 organiseerden we samen met de Open State Foundation, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Financiën en Infrastructuur en Milieu (IenM) de eerste Nederlandse Accountability Hack. Ongeveer zestig programmeurs gingen aan de slag met open overheidsdata. Dit resulteerde in innovatieve apps en websites om de besteding van de vele miljarden belastinggeld inzichtelijker te maken.

Budgetkorting

We kregen in 2016 ook te maken met een financiële uitdaging, namelijk een budgetkorting oplopend tot 1,2 miljoen euro in 2018. Door de budgetkorting zijn stevige veranderingen binnen onze organisatie noodzakelijk geworden. We hebben daarom voorbereidingen getroffen voor een omvangrijke reorganisatie, die in 2017-2018 zijn beslag krijgt. Vooruitlopend op de reorganisatie is in de tweede helft van het jaar een vacaturestop ingesteld. Dit heeft geleid tot een daling van de personele bezetting.

 

Volledige versie