U bevindt zich op: Home Wat hebben we in 2016 onderzocht?

Wat hebben we in 2016 onderzocht?

In 2016 publiceerden we 27 onderzoeksrapporten. Daarnaast stuurden we 21 brieven aan het parlement en publiceerden we 6 (updates van) webdossiers.

Hieronder lichten we twee onderzoeksrapporten eruit.

Aanpak van problematische schulden

In 2016 deden we onder meer onderzoek naar de aanpak van problematische schulden. Problematische schulden vormen een belangrijke belemmering voor (volwaardige) participatie van mensen in de maatschappij. Het kabinet investeert daarom publiek geld om deze schulden aan te pakken. In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: wat leveren deze investeringen nu precies op?

Uitkomst onderzoek

Uit ons onderzoek blijkt dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) - samen binnen het kabinet verantwoordelijk voor dit thema - op landelijk niveau onvoldoende gegevens hebben om te weten wat de aanpak van de problematische schulden nu precies oplevert. De gegevens die wel bekend zijn, duiden erop dat een klein deel van de mensen met een problematische schuld daadwerkelijk wordt geholpen.

We hebben de resultaten van ons onderzoek gepresenteerd aan de Tweede Kamer samen met de Nationale ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hierdoor werd de Tweede Kamer breed geïnformeerd over de aanpak van problematische schulden. De Tweede Kamer heeft vervolgens de staatssecretaris van SZW opgeroepen de benodigde gegevens te gaan verzamelen. De staatssecretaris heeft dit toegezegd.

Projectleider Egbert Jongsma

 

Ons onderzoek is samengevat in een animatie. Zie voor meer informatie ook de publicatie Aanpak problematische schulden.

Handhavingsbeleid Belastingdienst

Op verzoek van de Tweede Kamer deden we in 2016 onderzoek naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. We onderzochten onder meer de resultaten van risicogerichte controles. Ook keken we of het verschil tussen de belastingen die op grond van de wet verschuldigd zijn en de daadwerkelijke belastingontvangsten - de zogeheten tax gap - duidelijk kan maken hoe effectief het handhavingsbeleid is.

Uitkomst onderzoek

In ons rapport zijn we positief over de preventieve opzet van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Tegelijkertijd constateren we dat nog informatie ontbreekt, met name over de kosten van handhavingsinstrumenten. We hebben de staatssecretaris van Financiën aanbevolen om te kijken wat de optimale capaciteit is die de Belastingdienst nodig heeft om effectief en efficiënt te handhaven.

De staatssecretaris van Financiën heeft onze aanbevelingen, behoudens enkele kanttekeningen, overgenomen. De Tweede Kamer heeft met veel belangstelling kennisgenomen van onze onderzoeksresultaten. Tijdens een algemeen overleg daarover op 22 februari 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd jaarlijks met de Tweede Kamer de voortgang van het handhavingsbeleid te bespreken. Bij de eerstvolgende halfjaarrapportage van de Belastingdienst zal hij met voorstellen komen voor de inrichting van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Projectleider Hans Benner

Zie voor meer informatie de publicatie Handhavingsbeleid Belastingdienst.

Lees meer over onze onderzoeken in 2016 in hoofdstuk 5 van het Verslag 2016.

Aantal publicaties in 2016 licht gestegen

 

Verslag 2016-aantal publicaties

 

Figuur: Overzicht soorten en aantallen publicaties 2014 – 2016

 

Volledige versie