U bevindt zich op: Home Wat kostte in 2016 het controleren van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer?

Wat kostte in 2016 het controleren van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer?

Het controleren van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer kostte in 2016 28,8 miljoen euro. We hebben 14.000 euro meer uitgegeven dan begroot.

Financiële feiten op een rijtje

  • 88% van ons totale budget – namelijk ruim 25,4 miljoen euro - ging op aan personele uitgaven. Het gaat dan om loonkosten (269 medewerkers), maar ook om vergoedingen voor woon-werkverkeer en kosten van opleidingen. 6,4% van de personele uitgaven betreft externe inhuur.
  • De overige 12% van de uitgaven waren materiële uitgaven, onder meer voor ICT en huisvesting.
  • De totale kosten, naast de bezoldiging, van het bestuur van de Algemene Rekenkamer – ons college – bedroegen 52.045 euro.
  • De kosten van een rekenkameronderzoek drukken we uit in dagen. In 2016 kostte één onderzoeksdag 1.027 euro. In totaal realiseerden we 17.754 onderzoeksdagen.

In 2016 kreeg de Algemene Rekenkamer te maken met een budgetkorting, oplopend tot 1,2 miljoen euro in 2018. Deze budgetkorting komt bovenop de bezuinigingsoperatie van 1,9 miljoen euro die in 2015 is afgerond.

Grootboek als open data

We geven sinds 2014 volledig inzicht in onze uitgaven (ons ‘grootboek’) via een opendatabestand (CSV) op onze website. Dit bestand is vrij toegankelijk en herbruikbaar voor iedereen. Met deze vorm van ‘open spending’ willen we financiële transparantie binnen de rijksoverheid bevorderen.

Meer financiële en bedrijfsvoeringsinformatie vindt u in hoofdstuk 10 en 11 van het Verslag 2016.

 

Volledige versie